Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen op 24 september 2019

24-05-2019 14:30 tot 24-10-2019 18:00

Energietransitie: uitdagende gasdoelstelling

De doelstelling om alle gebouwen in 2050 van het aardgas af te hebben, is uitdagend. Net als de keuzes die gemaakt moeten worden om die doelstelling te bereiken. Er zijn verschillende duurzame energiebronnen die aardgas kunnen vervangen; van een collectieve oplossing als een warmtenet tot individuele oplossingen zoals all-electric. Eenmaal een keuze gemaakt? Dan valt of staat het succes van een aardgasvrij renovatie- of nieuwbouwproject met de afspraken die gemaakt worden tussen de gemeente, de woningbouwcorporatie en bouwer of projectontwikkelaar.

Concrete inhoud seminar

Pot Jonker advocaten en projectmanagementbureau Balance bundelen hun krachten en energie in een seminar specifiek voor gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en andere betrokken uitvoerders. Tijdens dit seminar geven we juridische en praktische handvatten om aardgasvrije bestaande bouw en nieuwbouw te realiseren. Aan de hand van actuele casussen behandelen we de keuzes die gemaakt moeten worden bij aardgasvrij (ver)bouwen.

Pot Jonker & Balance delen inzichten uit praktijk

Balance deelt inzichten en afwegingen uit de praktijk van betrokken partijen in het realiseren van aardgasvrije bouwprojecten. Pot Jonker Advocaten praat u bij over het juridisch kader waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvinden en geeft tips om doelmatige plannen en goed afgestemde samenwerkingsovereenkomsten op te stellen.

Onder andere onderstaande praktijkvragen zullen worden beantwoord:

  • Welke plannen moet een gemeente maken, nu en met het oog op de omgevingswet en wie moeten daarbij betrokken worden?
  • Welke juridisch afdwingbare afspraken kunnen de betrokkenen onderling maken?
  • Welke rollen kan de gemeente innemen bij het realiseren van een warmtenet en hoe kan zij dan de publieke belangen borgen?
  • Hoe worden aardgasvrije bouwprojecten gefinancierd?

Wanneer & waar?

Dinsdag 24 september in het Teylers Museum in Haarlem.

Programma

Vanaf 14.30 uur: inloop
15.00-17.00 uur: inhoudelijk programma
afsluitende borrel tot 18.00 uur

Over Teylers museum

Het Teylers museum is het eerste en oudste museum van Nederland. Met haar prachtige collecties is zij gevestigd in een uniek historisch pand, waarbinnen actief gezocht wordt naar verduurzamingsmogelijkheden. Dit heeft ertoe geleid dat het Teylers museum o.a. Green Key Gold member is.

Seminar gemist maar wel geïnteresseerd?

Dit seminar vond 24 september 2019 plaats. Mocht u hier nog informatie willen ontvangen over de juridische en praktische kaders van Aardgasvrij (ver)bouwen, laat het ons weten op seminar@potjonker.nl zodat we met u de besproken informatie kunnen delen. Mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u hierover altijd contact opnemen met Jan Coen Binnerts.