Een keten van arbeidsovereenkomsten; welke regels gelden straks?Per 1 januari 2020 is het zo ver; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking! Voor werkgevers brengt die wet de nodige veranderingen met zich. Er is inmiddels al veel aandacht geweest voor de lager wordende transitievergoeding, het feit dat het (wat) makkelijker wordt om werknemers te ontslaan en de sterker wordende positie van flexibele arbeidskrachten. Maar wat ook verandert is de ketenregeling waardoor het mogelijk wordt om langer met tijdelijke contracten te werken. Daarover vertel ik u graag meer.

Het adagium luidt nu 2x3x6

Op dit moment is in de wet bepaald dat in een periode van twee jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan. Wordt een vierde arbeidsovereenkomst gesloten of wordt de termijn van twee jaar overschreden, dan geldt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat is anders indien tussen de arbeidsovereenkomsten een gat van ten minste zes maanden valt. Op dat moment gaat de keten van arbeidsovereenkomsten opnieuw lopen.

Per 1 januari 2020 gaan we naar 3x3x6

Op grond van de WAB zal de termijn van twee jaar voor tijdelijke contracten worden verlengd naar drie jaar. U kunt in de toekomst dus langer gebruik maken van tijdelijke arbeidskrachten.

Het overgangsrecht

Deze verandering gaat – behoudens afwijkende CAO-afspraken – per 1 januari 2020 automatisch in. Dat betekent dat de termijn van drie jaar van toepassing is op een tijdelijke arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, ook als die arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. Dat is echter alleen zo als de periode van twee jaar na (en dus niet vóór (!)) 1 januari 2020 wordt overschreden.

En wat betekent dit concreet?

Stel dat u op 1 juni 2018 een arbeidsovereenkomst voor zes maanden bent aangegaan. Op 1 december 2018 verlengt u deze arbeidsovereenkomst met 12 maanden (tot 1 december 2019). Waar u het contract vanuit de huidige situatie alleen nog met een contract van 6 maanden kon verlengen (tot 31 mei 2020), kunt u door de wijziging op 1 december 2019 nog een arbeidsovereenkomst aangaan met de desbetreffende medewerker tot 31 mei 2021 zonder dat deze arbeidsovereenkomst geldt als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Maar let op: bij het einde van dat contract bent u dan wel de transitievergoeding verschuldigd, die per 1 januari 2020 wordt berekend vanaf de aanvang van het dienstverband.

En heeft u nu al vragen? Neemt u dan gerust contact op met Véza Vos (023 5530243 of vos@potjonker.nl).

Wij organiseren een seminar over de WAB en andere actualiteiten op 31 oktober 2019. Als u daarbij wilt zijn, kunt u zich hier aanmelden.

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯


Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯