Een keten van arbeidsovereenkomsten; welke regels gelden straks?Per 1 januari 2020 is het zo ver; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking! Voor werkgevers brengt die wet de nodige veranderingen met zich. Er is inmiddels al veel aandacht geweest voor de lager wordende transitievergoeding, het feit dat het (wat) makkelijker wordt om werknemers te ontslaan en de sterker wordende positie van flexibele arbeidskrachten. Maar wat ook verandert is de ketenregeling waardoor het mogelijk wordt om langer met tijdelijke contracten te werken. Daarover vertel ik u graag meer.

Het adagium luidt nu 2x3x6

Op dit moment is in de wet bepaald dat in een periode van twee jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan. Wordt een vierde arbeidsovereenkomst gesloten of wordt de termijn van twee jaar overschreden, dan geldt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat is anders indien tussen de arbeidsovereenkomsten een gat van ten minste zes maanden valt. Op dat moment gaat de keten van arbeidsovereenkomsten opnieuw lopen.

Per 1 januari 2020 gaan we naar 3x3x6

Op grond van de WAB zal de termijn van twee jaar voor tijdelijke contracten worden verlengd naar drie jaar. U kunt in de toekomst dus langer gebruik maken van tijdelijke arbeidskrachten.

Het overgangsrecht

Deze verandering gaat – behoudens afwijkende CAO-afspraken – per 1 januari 2020 automatisch in. Dat betekent dat de termijn van drie jaar van toepassing is op een tijdelijke arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, ook als die arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. Dat is echter alleen zo als de periode van twee jaar na (en dus niet vóór (!)) 1 januari 2020 wordt overschreden.

En wat betekent dit concreet?

Stel dat u op 1 juni 2018 een arbeidsovereenkomst voor zes maanden bent aangegaan. Op 1 december 2018 verlengt u deze arbeidsovereenkomst met 12 maanden (tot 1 december 2019). Waar u het contract vanuit de huidige situatie alleen nog met een contract van 6 maanden kon verlengen (tot 31 mei 2020), kunt u door de wijziging op 1 december 2019 nog een arbeidsovereenkomst aangaan met de desbetreffende medewerker tot 31 mei 2021 zonder dat deze arbeidsovereenkomst geldt als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Maar let op: bij het einde van dat contract bent u dan wel de transitievergoeding verschuldigd, die per 1 januari 2020 wordt berekend vanaf de aanvang van het dienstverband.

En heeft u nu al vragen? Neemt u dan gerust contact op met Véza Vos (023 5530243 of vos@potjonker.nl).

Wij organiseren een seminar over de WAB en andere actualiteiten op 31 oktober 2019. Als u daarbij wilt zijn, kunt u zich hier aanmelden.

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Inhoudelijke terugblik Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen

Terugblik | Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen Op 24 september jl. organiseerden Balance en Pot Jonker Advocaten het Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en het wordt steeds een beetje duidelijker hoe dit moet gebeuren. Tijdens het seminar zijn we ingegaan op het Klimaatakkoord, de verschillende alternatieven voor aardgas en  ❯


Mr. Studenten: Student-stage ervaring bij Pot Jonker

Stagelopen bij een advocatenkantoor zoals Pot Jonker. Hoe gaat het sollicitatietraject? Welke ervaring doe je dan op? En wat vergeet je nooit meer? Allemaal vragen die aan onze stagiair Adri Smidt werden gesteld voor het artikel in Mr. Studenten. → Lees hier het artikel Leuk om net als de ervaringsverhalen op onze eigen website te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
04 oktober 2019

Levi Jacobs beëdigd als advocaat

Levi Jacobs (26) is op 28 augustus 2019 beëdigd als advocaat en werkt bij Pot Jonker Advocaten. Hij is in april 2018 afgestudeerd aan de UvA in rechtsgeleerdheid met als specialisatie de privaatrechtelijke rechtspraktijk en in wijsbegeerte. In september is hij gestart met de beroepsopleiding. Levi als Starter van de week in MR In de  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 september 2019

Pas-uitspraak leidt tot stroom vernietigingsuitspraken van bestemmingsplannen

Op 11 september jl. gingen weer zeven bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk over de kop als gevolg van het feit dat bij de vaststelling was teruggevallen op de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het Programma Aanpak Stikstof. De Afdeling deed uitspraak inzake plannen in Heiloo en Castricum voor de aanleg van een nieuwe aansluiting  ❯


Een hoge WW-premie voor flexibele arbeidskrachten per 1 januari 2020

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (‘WAB’) wordt het duurder om flexibele arbeidskrachten in te zetten. Dat komt onder meer door een wijziging in de financiering van de Werkloosheidswet (‘WW’). Ik vertel u daarover graag meer. WW-premie Als werkgever draagt u WW-premie af. Op dit moment wordt de hoogte van die premie bepaald door de  ❯


Failliet verklaarde VTK maakt onder leiding van curator Ingwersen doorstart

De in augustus failliet verklaarde apparatenbouwer Van Tongeren-Kennemer (VTK) maakt een doorstart. Het bedrijf dat apparatuur levert voor de voedingsindustrie gaat verder onder de vlag van de Deense SiccaDania Group. Peter Ingwersen, één van de drie bij Pot Jonker Advocaten werkzame curatoren, heeft als curator in dit faillissement deze doorstart gecoördineerd. Beperken schade en behoud  ❯


Ontslag makkelijker en goedkoper na 1 januari 2020?

Op 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Waarom is dat? En wat levert deze nieuwe onslaggrond op? Huidige ontslaggrond Sinds de invoering van de WWZ in 2015 hebben we te maken met specifiek in de wet omschreven ontslaggronden. Alleen als sprake is van een geheel voldragen ontslaggrond kan tot gedwongen ontslag via de  ❯


Zorgen om Nederlandse arbeidsmarkt: kloof tussen flex & vast groeit

Noodklok De kloof tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers (zzp’ers en werknemers zonder vast contract) wordt steeds groter in Nederland. Moeten we ons zorgen maken om deze ontwikkeling? Ja, zeggen onder andere de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Commissie Borstlap (die onderzoek deed naar de toekomstbestendigheid van de Nederlandse arbeidsmarkt). Er wordt gesproken  ❯


Een keten van arbeidsovereenkomsten; welke regels gelden straks?

Per 1 januari 2020 is het zo ver; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking! Voor werkgevers brengt die wet de nodige veranderingen met zich. Er is inmiddels al veel aandacht geweest voor de lager wordende transitievergoeding, het feit dat het (wat) makkelijker wordt om werknemers te ontslaan en de sterker wordende positie  ❯


Rechtszekerheid in een omgevingsplan

De gemeenteraad van het Brabantse Boekel stelde in 2018 als eerste gemeente een “omgevingsplan” vast voor het buitengebied. Het ging om een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regeling biedt de mogelijkheid om voor te sorteren op de Omgevingswet. Op 14 augustus 2019  ❯