Rocco Mulder

15-045--211

'Als curator, bewindvoerder en advocaat voel ik mij uitstekend thuis in grote en complexe zaken op het gebied van insolventierecht'

Rocco Mulder is advocaat en curator sinds 1987 en een van de partners bij Pot Jonker. Als gedreven en alom gewaardeerde insolventiespecialist is hij inmiddels in meer dan 250 insolventies door de rechtbanken in Nederland aangesteld tot curator en/of bewindvoerder, in soms grote en complexe zaken. Rocco Mulder onderzoekt, onderhandelt en procedeert. Daarnaast deelt hij zijn ervaring en kennis in publicaties en onderwijs. Een greep uit zijn gevarieerde portefeuille aan benoemingen: EnergyXS, Air Holland, Music Store, voetbalclub HFC Haarlem, beveiligingsbedrijf Diginotar en iCentre. Daarnaast is hij betrokken bij talrijke dossiers die op enigerlei wijze behoefte hebben aan insolventie-rechtelijk advies. Treedt op als
 • curator in faillissementen
 • bewindvoerder bij surseances van betaling
 • vereffenaar van ontbonden vennootschappen
 • advocaat in ondernemingsrechtelijke kwesties en voor bedrijven of instellingen in financiële moeilijkheden
 • advocaat van ondernemingen of bestuurders die door andere curatoren of schuldeisers worden aangesproken
 • advocaat van bedrijven die activa uit een faillissement met een doorstart willen overnemen
Werkt onder meer voor
 • bedrijven
 • bestuurders van bedrijven
 • andere advocaten en curatoren
Achtergrond
 • oud-voorzitter van INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten in Nederland
 • redactielid van de nieuwsbrief van INSOLAD
 • lid Faillissementscommissie Noord-Holland
 • docent en examinator postdoctorale opleiding insolventierecht Grotius Academie
 • lid Insol Europe en Insol International
 • postdoctorale opleiding insolventierecht Grotius Academie (cum laude) en EUR financiële economie voor curatoren
 • oud-lid College van Afgevaardigden en Financiële Commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • studie Nederlands recht en studie medische biologie, beide aan de Universiteit van Amsterdam

Mr. R. Mulder heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Onze mensen