Robbert Boesveld

15-045--211

'Ik begrijp de overheid en weet wat er voor openbaar bestuurders op het spel staat'

Al uw zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur zijn in uitstekende handen bij Robbert Boesveld, advocaat sinds 1998. Hij helpt u een weg te vinden in het complexe omgevingsrecht. Robbert Boesveld heeft veel ervaring met politiek gevoelige kwesties rond vergunningen, toezicht en handhaving. Hij heeft feeling voor bestuurlijke processen en weet welke belangen spelen. Hij is een erkend specialist in het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Hij werkt dan ook al sinds lange tijd voor de grootste aansprakelijkheidsverzekeraar voor lagere overheden. Robbert Boesveld is tevens advocaat bij de Hoge Raad. Adviseert u over
 • cassatie
 • contracten
 • natuurbescherming
 • openbaarheid van bestuur
 • overheidsaansprakelijkheid
 • ruimtelijk ordening en milieu
 • subsidies
 • toezicht en handhaving
Werkt onder andere voor
 • gemeenten, waterschappen
 • maatschappelijke organisaties
 • bedrijven
Achtergrond
 • studie rechten, Radboud Universiteit Nijmegen
 • advocaat bij De Kempenaer Advocaten te Arnhem
 • advocaat bij Van den Biesen Boesveld Advocaten te Amsterdam, een nichekantoor op het terrein van het omgevingsrecht
 • publicaties in onder meer het bestuursrechtelijke tijdschrift de Gemeentestem
 • lid bezwaarschriftencommissie van de provincie Gelderland (2004-2012)
 • docent overheidsaansprakelijkheidsrecht Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
 • lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • lid van de Nederlandse Juristenvereniging

Mr. R.D. Boesveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Cassatie (Civiel)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Onze mensen