Remmert Sluijter

15-045--211

'Aannemers, architecten, ingenieurs en projectontwikkelaars. Allemaal hebben ze hun eigen belangen. Die begrijp ik goed en ik behartig ze graag'

Vastgoed is een werkterrein waarin Remmert Sluijter, advocaat sinds 1991, uitstekend thuis is. Hij begon zijn carrière bij Houthoff Buruma en werkt sinds 1999 bij Pot Jonker, waar hij sinds 2001 een van de partners is. Hij voert procedures bij de gewone rechter, doet arbitrages en treedt vaak op als juridisch adviseur van aannemers. Vaak gaat het om grote projecten: renovatie van de 'oude' brug in de A50 bij Ewijk, bouw van de nieuwe OV-terminal in Arnhem, het geluidsscherm langs de A2 bij Maarssen en – om nog een voorbeeld te noemen – de realisatie van een parkeergarage naast Panorama Mesdag in Den Haag. Remmert Sluijter is daarnaast gecertificeerd mediator. Adviseert u onder meer over
 • bouwprojecten in de utiliteits- en de grond-, weg- en waterbouw
 • geschillen tussen opdrachtgevers en aannemers
Werkt onder andere voor
 • projectontwikkelaars
 • architecten
 • ingenieurs
 • aannemers
Achtergrond
 • studie rechten Universiteit van Amsterdam
 • fiscale vakken Radboud Universiteit Nijmegen
 • lid Vereniging voor Bouwrecht
 • lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
 • cursusleider op het gebied van het aanbestedings- en het bouwrecht (o.a. over het ARW 2005, de DNR 2005 en de UAV-GC)
 • gecertificeerd mediator
 • lid Dispute Resolution Board Foundation
 • lid International Bar Association (International Construction Projects Committee)
 • rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag
 • projectcoach bij www.cohezy.nl

Mr. R.M. Sluijter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vastgoedrecht (Bouwrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied


Onze mensen