Pieter Swagemakers

15-045--211

'Met veel plezier pluis ik juridische vragen tot op de vezel uit, om mijn bevindingen daarna zo praktisch mogelijk te presenteren'

Sinds 2014 is Pieter advocaat. Voordat hij bij Pot Jonker aan de slag ging, is hij vijf jaar advocaat geweest bij Stibbe in Amsterdam. Daar heeft hij zowel op de Bestuursrechtsectie gewerkt, als bij Fusies en Overnames. Afgezien van het algemene bestuurs(proces)recht, legt Pieter zich toe op adviesvragen en procedures over overheid en privaatrecht, bestuurlijk organisatierecht (provincie- en gemeenterecht in het bijzonder) en openbaarheid van overheidsinformatie. Adviseert u over
 • Bestuurs(proces)recht
 • Bestuurlijk organisatierecht
 • Contracteren met overheden
 • Gemeenterecht
 • Openbaarheid van overheidsinformatie
 • Overheid als aandeelhouder
 • (Overheids)aansprakelijkheid
 • Provincierecht
 • Vertegenwoordiging van bestuursorganen en publiekrechtelijke rechtspersonen
Werkt voor
 • Ondernemingen
 • (Lokale) overheden
Achtergrond
 • Studie rechten Universiteit van Tilburg
 • Stages bij gemeente Tilburg, Rijkswaterstaat en Rechtbank ’s-Hertogenbosch
 • Beroepsopleiding en Law Firm School
 • INSEAD, Fontainebleau, mini-MBA
 • Docent PAO Openbaarheid van overheidsinformatie
 • Docent algemeen bestuursrecht Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen
 • Redacteur bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht Bedrijfsjuridische berichten
 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)

Mr. P.M.J.J. Swagemakers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Bestuursrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Onze mensen