Peter Ingwersen

15-045--211

'Het gaat mij altijd om de mens en het verhaal erachter. Een zaak is geen dossier of map'

Peter Ingwersen, sinds 1983 advocaat en partner van Pot Jonker, is een slim strateeg en troubleshooter en deinst niet terug voor ingewikkelde zaken. Een gedreven advocaat die advocaat is geworden om bij te dragen aan gerechtigheid. Zijn werk is een constante zoektocht in theorie en praktijk, waarbij hij uitdagende keuzes niet uit de weg gaat. Als gesprekken en onderhandelingen niet tot de gewenste resultaten leiden, zal geprocedeerd moeten worden. Soms tot de Hoge Raad. De laatste jaren ligt het accent in zijn praktijk op insolventierecht en ondernemingsrecht. Peter Ingwersen wordt vaak door de rechtbanken benoemd tot curator of bewindvoerder. Peter Ingwersen kan bogen op een groot maatschappelijk netwerk. Adviseert u over
 • (bestuurders)aansprakelijkheid
 • incasso
 • insolventiezaken
 • ondernemingsaangelegenheden
Werkt onder meer voor
 • midden- en kleinbedrijf
 • grote bedrijven
 • particulieren
Achtergrond
 • postdoctorale opleiding insolventierecht, Grotius Academie (cum laude)
 • postdoctorale opleiding ondernemingsrecht, Grotius Academie
 • postdoctorale opleiding EUR financiële economie
 • lid INSOLAD (Vereniging Insolventierecht Advocaten)
 • lid Insol Europe en Insol World
 • lid Vereniging van Incassoadvocaten
 • voorzitter Christen Juristen Vereniging (2002-2013)
 • voorzitter Netlaw (vereniging van zelfstandige advocaten kantoren; meer dan 500 aangesloten advocaten) (2010-2015)
 • diverse commissariaten
 • lid Gemeenteraad Zandvoort (1980-1994)
 • wethouder van Financiën c.a. Gemeente Zandvoort (1990-1994)
 • lid regionaal bestuurscollege Kennemerland (1982-1990)
 • talloze kerkelijke bestuursfuncties (landelijk, regionaal en plaatselijk) gedurende meer dan 30 jaar
 • voorzitter Noord-Hollands Philharmonisch Orkest (1999-2002)
 • voorzitter Stichting Kerk zonder Grenzen (2002-2010)
 • lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten
 • voorzitter Financiële Commissie Nederlandse Orde van Advocaten (2009-2014)

 • Publicaties: "Met recht geïnspireerd", Zutphen, Uitgeverij Paris 2013

Mr. P. Ingwersen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht (Vennootschappen)
 • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Onze mensen