Oscar van der Pol

15-045--211

'Ik bijt me net zo lang vast in een zaak totdat de cliënt tevreden is'

Voor zaken op het gebied van ondernemingsrecht en bestuursrecht bent u bij Oscar van der Pol, advocaat sinds 2013, in uitstekende handen. Hij adviseert en procedeert met betrekking tot vraagstukken en geschillen die zowel een bestuurs- als civielrechtelijke achtergrond hebben, onder meer op het gebied van overheidsaansprakelijkheidsrecht. Ook met meer algemeen civiel- en bestuursrechtelijke vragen kunt u bij Oscar van der Pol terecht. Adviseert u over
 • algemeen bestuursrecht
 • algemeen civiel recht, in het bijzonder contractenrecht
 • faillissementsrecht
 • (overheids)aansprakelijkheid
Werkt voor onder meer
 • ondernemingen
 • (lokale) overheden
 • particulieren
Achtergrond
 • studie rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit
 • specialisatie privaatrechtelijke rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam
 • specialisatie staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit
 • studentstages bij twee advocatenkantoren in Amsterdam (ondernemingsrecht en mededingingsrecht)
 • juridisch medewerker Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Publicaties M.-L. van der Lugt, O.L. van der Pol, M.P.F. Reker, M.A. Vrooland & S.E. Zijlstra, ‘Naar een Wet op de fondsenwervende instellingen’, in: A.J.J. Kemps & T.J. van der Ploeg (red.), De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012.  

Onze mensen