Oscar van der Pol

15-045--211

'Ik bijt me net zo lang vast in een zaak totdat de cliënt tevreden is'

Voor zaken op het gebied van ondernemingsrecht en bestuursrecht bent u bij Oscar van der Pol, advocaat sinds 2013, in uitstekende handen. Hij adviseert en procedeert met betrekking tot vraagstukken en geschillen die zowel een bestuurs- als civielrechtelijke achtergrond hebben, onder meer op het gebied van overheidsaansprakelijkheidsrecht. Ook met meer algemeen civiel- en bestuursrechtelijke vragen kunt u bij Oscar van der Pol terecht. Adviseert u over
 • algemeen bestuursrecht
 • algemeen civiel recht, in het bijzonder contractenrecht
 • faillissementsrecht
 • (overheids)aansprakelijkheid
Werkt voor onder meer
 • ondernemingen
 • (lokale) overheden
 • particulieren
Achtergrond
 • studie rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit
 • specialisatie privaatrechtelijke rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam
 • specialisatie staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit
 • studentstages bij twee advocatenkantoren in Amsterdam (ondernemingsrecht en mededingingsrecht)
 • juridisch medewerker Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
 
 • Publicaties: M.-L. van der Lugt, O.L. van der Pol, M.P.F. Reker, M.A. Vrooland & S.E. Zijlstra, ‘Naar een Wet op de fondsenwervende instellingen’, in: A.J.J. Kemps & T.J. van der Ploeg (red.), De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012.

Mr. O.L. van der Pol heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht (Litigation)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Onze mensen