Mart van Genugten

15-045--211

'Als curator kan ik goed onderhandelen en probeer ik waar mogelijk geschillen te voorkomen of op een praktische manier op te lossen. Vaardigheden die van pas komen in mijn praktijk als advocaat'

Zaken op het gebied van insolventierecht, ondernemingsrecht en contractenrecht zijn bij Mart van Genugten, advocaat sinds 2008, in uitstekende handen. Ook als het gaat om complexe zaken of zaken waarbij internationale aspecten een rol spelen. Mart van Genugten treedt regelmatig op als curator in faillissementen, waarbij tactisch en slagvaardig optreden een vereiste is. Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, snel keuzes maken en commerciële belangen in het oog houden zijn vaardigheden die hij ook als advocaat inzet. Adviseert u over
 • commerciële overeenkomsten
 • juridische aspecten van franchise, retail, groothandel of distributie
 • herstructurering, betalingsproblemen of een (dreigend) faillissement van u of een van uw relaties
 • ondernemingsrecht
 • incasso
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • financiering en zekerheidsrechten
Werkt onder andere voor
 • ondernemingen en (semi-)overheidsinstellingen
 • bestuurders van vennootschappen
Achtergrond
 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam, specialisatie privaatrecht
 • specialisatieopleiding Insolventierecht voor Curatoren
 • INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding insolventierecht
 • lid INSOLAD en INSOL international
 • secretaris Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel
 • secretaris van het Tuchtgerecht voor de Bloembollenkeuringsdienst

Onze mensen