Marieke Dankbaar

15-045--211

'Ik zie cliënten als partner; met inbreng van mijn kennis en ervaring samen tot de beste oplossing komen'

Het bestuurs- en overheidsrecht heeft weinig geheimen voor Marieke Dankbaar, advocaat sinds 1999 en partner bij Pot Jonker. U kunt bij haar terecht voor vragen over een breed scala aan onderwerpen binnen dit rechtsgebied. Als juridisch adviseur bij de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam leerde ze het werkveld en de dynamiek van de lokale overheid goed kennen, een ervaring die ze dagelijks benut in haar werk als advocaat. Adviseert u over
 • ruimtelijke ordening en milieu
 • algemeen bestuurs(proces)recht
 • gemeenterecht
 • (publiekrechtelijk) vastgoedrecht
 • ambtenarenrecht
 • publiekrechtelijk gezondheidsrecht
Werkt onder meer voor
 • overheden
 • onderwijs- en zorginstellingen
 • bedrijven
 • particulieren
Achtergrond
 • specialisatie algemeen bestuursrecht, Grotius Academie
 • specialisatie publiekrechtelijk bouwrecht, Instituut voor Bouwrecht
 • specialisatie ruimtelijke ordening en milieurecht, Grotius Academie
 • lid Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • lid Vereniging voor Bestuursrecht
 • lid Vereniging voor Onderwijsrecht
 • lid Vereniging voor Gezondheidsrecht
 • docent Bestuursprocesrecht beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid Geschillencommissie Eigen Haard
 • Lid Bezwaarschriftencommissie Centraal Fonds Volkshuisvesting
 • Bestuurslid Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

Mr. M.F.A. Dankbaar heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Bestuursrecht (​​​​​​Bestuursprocesrecht, Europees recht, Handhavingsrecht en Subsidierecht)
 • Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht en Ruimtelijk bestuursrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Onze mensen