Maarten ten Kate

15-045--211

'Mijn belangrijkste drijfveer is het echt vooruit helpen van cliënten. Dat vereist inlevingsvermogen, een lange termijn blik, en ‘to the point’ adviezen in begrijpelijke taal.'

Maarten ten Kate heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht, in het bijzonder op het vlak van corporate governance en fusies en overnames. Hij begon zijn carrière als advocaat in 2007 bij NautaDutilh en is sinds 2017 werkzaam bij Pot Jonker. Hij begeleidt zowel binnenlandse als grensoverschrijdende overnames, maar adviseert ook regelmatig over geschillen tussen RvB, RvC en/of aandeelhouders en het opzetten of aanpassen van corporate structuren. Hij kent ook de weg in sterk gereguleerde sectoren, onder andere de financiële sector en de semipublieke sector. Tussen 2012 en 2015 werkte hij bij ABN AMRO Bank, onder andere als Deputy Company Secretary van de RvB en RvC. Door zijn brede achtergrond kan hij zich goed verplaatsen in cliënten en op veel vlakken meedenken. Adviseert u over
 • Fusies, overnames, herstructureringen
 • Opzetten van corporate structuren, waaronder joint ventures
 • Corporate governance
 • Corporate geschillen en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Transparantieverplichtingen, waaronder jaarverslaggeving
 • Interne onderzoeken en compliance
 • Commerciële overeenkomsten
Werkt onder meer voor
 • Grote (beursgenoteerde) ondernemingen
 • Familiebedrijven en MKB
 • Semipublieke instellingen
 • Aandeelhouders en investeerders
 • Ondernemers, bestuurders en raden van commissarissen
Achtergrond
 • Studie rechten (Groningen, 2007)
 • Ruime ervaring als advocaat, maar ook in het bedrijfsleven (ABN AMRO, IBUS Asset Management)
 • Docent corporate governance bij de UvA Registeropleiding financieel recht en de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen
 • Publiceert regelmatig over ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsrecht, in het bijzonder corporate governance

Mr. M.J.H. ten Kate heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Onze mensen