Kristianne Horrevorts

15-045--211

'Inzicht, overzicht en het schrijven van een helder processtuk: met die vaardigheden heb ik al veel cliënten geholpen'

Kristianne Horrevorts, advocaat sinds 2001, adviseert en procedeert vooral op het brede terrein van civielrecht, soms in combinatie met vastgoed. Na een aantal jaren werkzaam als advocaat, werd ze secretaris bij de rechtbank, sector civiel, in Amsterdam. Daar leerde ze de regels van het procederen, een vak apart. Maar niet altijd de meest geëigende weg. Soms is een cliënt meer gebaat bij een pragmatische aanpak. Een deel van haar werk bij Pot Jonker behelst tuchtrecht, als secretaris van het beroepsorgaan van de NVM en plaatsvervangend griffier van de Raad van Discipline in Amsterdam, het tuchtorgaan voor advocaten. Kristianne Horrevorts is één van de associate partners bij Pot Jonker Advocaten en voorzitter van de sectie Civiel (proces)recht. Adviseert u over
 • civielrechtelijke procedures
 • commerciële contracten
 • aansprakelijkheid
 • bestuurdersaansprakelijkheid
Werkt onder meer voor
 • bedrijven
 • zorginstellingen
 • overheden
Achtergrond
 • secretaris bij de civiele sector van de rechtbank Amsterdam en de Ondernemingskamer
 • postdoctorale opleiding Onderneming & Aansprakelijkheid, Grotius Academie, 2011
 • secretaris Centrale Raad van Toezicht van de NVM
 • plaatsvervangend griffier Raad van Discipline in Amsterdam
 • lid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
 • lid Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
 • lid Vereniging voor Gezondheidsrecht
 • lid Vereniging voor Corporate Litigation

Mr. C.C. Horrevorts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Onze mensen