Jan Coen Binnerts

15-045--211

'Gevoel voor de bestuurlijke dimensie is vaak essentieel voor een goed juridisch advies aan gemeenten'

Advocaat sinds 1985 en vaste advocaat van verschillende gemeenten voor uiteenlopende zaken. Maar of het nu gaat om onteigeningen, overheidscontracten, bestemmingsplannen, samenwerking tussen overheden of tussen een overheid en marktpartij of een geschil met een burger: Jan Coen Binnerts verliest de bestuurlijke dimensie nooit uit het oog. Een zeer ervaren advocaat op het gebied van het overheidsrecht, die vindt dat werken voor de publieke zaak iets toevoegt aan zijn praktijk. Hij is een van de partners van Pot Jonker. Adviseert u over onder meer
 • bestuursrechtelijke kwesties
 • gebiedsontwikkelingen
 • onteigeningen
 • aanbestedingen
Werkt voor
 • gemeenten en andere overheden
 • bedrijven
 • particulieren
Achtergrond
 • bestuurslid Vereniging van Onteigeningsadvocaten
 • lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht
 • specialisatie milieurecht, Grotius Academie
 • voorzitter Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel
 • voorzitter bestuur Kunstcentrum Haarlem
 • penningmeester Lionsclub Zuid-Kennemerland
 • secretaris Bavo Stichting Heemstede

Mr. J.C. Binnerts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk (Bestuursrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Onze mensen