Babette Blaisse-Verkooijen

15-045--211

'Mijn cliënten houden van een scherpe juridisch inhoudelijke analyse en vervolgens een praktisch en bruikbaar advies'

Advocaat sinds 2002. Gedurende twaalf jaar heeft zij deel uitgemaakt van de vastgoedsectie van advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam. Bij Pot Jonker, waar zij inmiddels een van de partners is, kunt u uitstekend bij haar terecht voor zaken op het gebied van (Europees) aanbestedingsrecht, bouwrecht en huurrecht. In het bijzonder voor wat betreft het eerste rechtsgebied treedt Babette ook geregeld op voor cliënten uit de energie- en zorgsector, afvalinzameling en IT-branche. Adviseert u over
 • (Europese) aanbestedingen
 • (bouw)contracten (UAV, UAV-GC, D&C, DNR)
 • huurovereenkomsten
 • gebieds-/vastgoedontwikkeling
 • publiek-private samenwerking
 • verbintenissenrecht algemeen
Werkt onder meer voor
 • overheden
 • (semi-)publiekrechtelijke instellingen
 • woningbouwcorporaties
 • aannemers
 • projectontwikkelaars
 • architecten
 • ingenieurs
Achtergrond
 • gastredacteur Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR)
 • annotator Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN)
 • docent Instituut voor Bouwrecht
 • docent VU Law Academy (Leergang Aanbestedingsrecht)
 • docent Academie voor de Rechtspraktijk
 • INSEAD, Fontainebleau, mini MBA business course
 • lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
 • lid Vereniging voor Bouwrecht Advocaten

Mr. B.J.H. Blaisse-Verkooijen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Aanbestedingsrecht
 • Vastgoedrecht (Bouwrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Onze mensen