Actueel / blog

Naschrift bij AbRS 7 november 2001, Gst. 2002, afl. 7157, pagina 74-77

Plaatsen van inboedel op de openbare weg bij ontruimingen. Preventieve bestuursdwang(aanschrijving). Overtreder. Kostenverhaal. (Brunssum) Naschrift bij AbRS 7 november 2001, Gst. 2002, afl. 7157, pagina 74-77


Naschrift bij AbRS 26 september 2001, Gst. 2002, afl. 7161, pagina 202-206

Planologische basis voor vestiging gemeentelijk voorkeursrecht. Formele en materiële vereisten. (Tilburg) Naschrift bij AbRS 26 september 2001, Gst. 2002, afl. 7161, pagina 202-206