Actueel / blog

Naschrift bij AbRS 7 november 2001, Gst. 2002, afl. 7157, pagina 74-77

Plaatsen van inboedel op de openbare weg bij ontruimingen. Preventieve bestuursdwang(aanschrijving). Overtreder. Kostenverhaal. (Brunssum) Naschrift bij AbRS 7 november 2001, Gst. 2002, afl. 7157, pagina 74-77


Naschrift bij AbRS 26 september 2001, Gst. 2002, afl. 7161, pagina 202-206

Planologische basis voor vestiging gemeentelijk voorkeursrecht. Formele en materiële vereisten. (Tilburg) Naschrift bij AbRS 26 september 2001, Gst. 2002, afl. 7161, pagina 202-206


Naschrift bij HR 10 november 2000, Gst. 2001, af. 7136, p. 116-121

Artikel 26 Wvg-verzoek tot nietigverklaring overeenkomsten. Kennelijke strekking afbreuk te doen aan het belang van de gemeente bij haar in de wet geregelde voorkeurspositie? Gemeentelijke regiefunctie. Zelfrealisatie. (Bleiswijk) Naschrift bij HR 10 november 2000, Gst. 2001, af. 7136, p. 116-121