Actueel / blog

De verhouding tussen de Ragetlie-regel en de ketenregeling bij een doorstart na faillissement: oplettendheid geboden!

In het kader van de werknemersbescherming heeft de wetgever beperkingen gesteld aan het aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Daartoe is de welbekende ketenregeling in de wet opgenomen. Deze houdt onder andere in dat de vierde opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt. Om de werknemer te beschermen heeft de wetgever  ❯


De nieuwe STECR-werkwijzer voor arbeidsconflicten

De STECR-werkwijzer is een richtlijn die veelvuldig wordt gebruikt door arbodiensten/bedrijfsartsen in het geval een werknemer ziek is uitgevallen als gevolg van een arbeidsconflict tussen de werkgever en de werknemer. De werkwijzer, die al langer bestaat, is afgelopen voorjaar gewijzigd. Er is een nieuwe versie van de STECR-werkwijzer. Hoewel deze richtlijn, die is opgesteld door  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
29 juli 2010

Werkgeversaansprakelijkheid voor letsel bij bedrijfsuitjes en personeelsactiviteiten

In een arrest van 17 april 2009 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat de werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor schade die het gevolg is van een ongeval tijdens bedrijfsuitjes en personeelsactiviteiten. Dansen op rollerskates Een werkgever organiseerde één keer per kwartaal op vrijdagmiddag na werktijd een ontspanningsactiviteit voor zijn personeel. De keuze was gevallen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
29 juli 2010

Naschrift bij Vz. Rb. Utrecht 25 mei 2010, de Gemeentestem 2010/110, afl. 7344

Last onder dwangsom. Invorderingsbeschikking. Overgangsrecht vierde tranche Awb. Formele rechtskracht. Bijzondere omstandigheden om geheel of gedeeltelijk van invordering van verbeurde dwangsommen af te zien. Finale geschilbeslechting. (Utrechtse Heuvelrug) Naschrift bij Vz. Rb. Utrecht 25 mei 2010, de Gemeentestem 2010/110, afl. 7344


Naschrift bij AbRS 24 maart 2010, de Gemeentestem 2010/73, afl. 7339

Invordering verbeurde dwangsommen. Rechtsbescherming. Overgangsrecht vierde tranche Awb. (Leeuwarden) Naschrift bij AbRS 24 maart 2010, de Gemeentestem 2010/73, afl. 7339


De implementatie van de Dienstenrichtlijn in de Dienstenwet

Op 28 december 2009 is de Dienstenwet in werking getreden. Deze wettelijke regels over het verkeer van diensten op de interne markt waren noodzakelijk om uitvoering te geven aan de Dienstenrichtlijn van 12 december 2006. De Richtlijn en de Europese lidstaten Elke lidstaat is geneigd om zijn dienstensector te beschermen ten opzichte van buitenlandse concurrenten.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 april 2010

Naschrift bij AbRS 13 januari 2010, de Gemeentestem 2010/21, afl. 7332

(Niet) invorderen verbeurde dwangsommen. Feitelijke handhaving. Rechtsbescherming. Overgangsrecht vierde tranche Awb. (Beesel) Naschrift bij AbRS 13 januari 2010, de Gemeentestem 2010/21, afl. 7332