Actueel / blog

Naschrift bij Rb. ’s-Gravenhage 24 december 2003, Gst. 2004/76, afl. 7206

Aansprakelijkheid gemeente en de Staat. Onrechtmatige daad. Formele rechtskracht. Algemeen en concreet toezichtsfalen. Regelgevingsfalen. (Enschede) Naschrift bij Rb. ’s-Gravenhage 24 december 2003, Gst. 2004/76, afl. 7206