Actueel / blog

Heineken/Albron (overgang van onderneming) anno 2018/2019

In de Heineken/Albron zaak is uitgemaakt dat werknemers die niet op de payroll stonden van de onderneming die overging, maar daarvoor wel permanent werkzaam waren, moesten worden toegerekend aan die onderneming en dus mee overgingen. En dat dan op grond van een soort materieel werkgeverschap. De consequentie hiervan was dat binnen grotere concerns, zoals Heineken,  ❯


Kroniek Insolventieprocesrecht

In het oktobernummer van het Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP) is een Kroniek verschenen waarin nog eens stilgestaan wordt bij relevante uitspraken van de Hoge Raad over de regels die van toepassing zijn op procedures op basis van de Faillissementswet (het insolventieprocesrecht). De Kroniek is geschreven door Mart van Genugten van Pot Jonker Advocaten.  ❯


Vacature: marketing- en communicatiemedewerk(st)er (20-24 uur per week)

Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in Haarlem. We werken op hoog niveau aan interessante en uitdagende zaken. De sfeer op kantoor is  informeel. Collega’s zijn betrokken en open en we hebben veel aandacht voor de balans tussen werk en privé. Pot Jonker werkt voor een brede klantenkring. Van grote beursgenoteerde  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
11 december 2018

Geslaagd seminar arbeidsrecht

Op 22 november jl. organiseerde de sectie Arbeidsrecht voor 100 relaties een seminar in de Philharmonie in Haarlem. Muriel Middeldorp heeft de belangrijkste actualiteiten doorgenomen en is ingegaan op opvallende uitspraken van de afgelopen tijd. Hester Tonino heeft aandacht besteed aan het onderwerp ‘de zieke werknemer’ en heeft verteld wat de valkuilen en aandachtspunten zijn.  ❯


Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2018

In het novembernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een Kroniek verschenen waarin de adviezen worden besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode 1 juli 2017 – 1 juli 2018. De Kroniek is geschreven door Babette Blaisse-Verkooijen en Jan Coen Binnerts van Pot Jonker Advocaten alsmede door Lieke  ❯


Opleidingsmodules

De sectie Arbeidsrecht heeft een aantal opleidingsmodules ontwikkeld.


Begeleiding bij verzuim van zieke werknemers

U kunt hier lezen hoe wij u kunnen helpen bij het op een juiste en effectieve manier toepassen van de regels bij verzuim van een werknemer.


Onwenselijke WWZ-gevolgen gerepareerd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 7 november jl. heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel (de WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens de toelichting moet de WAB de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen. Maar het wetsvoorstel houdt ook een reparatie van de belangrijkste “uitwassen” van de WWZ in. Een korte samenvatting: Ontslag wordt  ❯


Annotatie tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

In het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) is een annotatie van de hand van Mart van Genugten verschenen. In deze annotatie bespreekt hij een uitspraak van de Hoge Raad van 6 juli 2018. In deze uitspraak op basis van een niet alledaagse casus maakt de Hoge Raad duidelijk wat het gevolg is van de  ❯


Ontslag op staande voet en de (eigenrisicodrager voor de) Werkloosheidswet – Deel II

In deel I van deze blog gaf ik u algemene informatie over de gevolgen van een ontslag op staande voet voor het recht op een Werkloosheidswet (WW)-uitkering. Deel II van deze blog, spitst zich toe op de eigenrisicodrager voor de WW. Eigenrisicodrager WW Onderwijsinstellingen en overheidswerkgevers zijn verplicht het eigen risico voor de WW te  ❯